Marek Jakub Bliźniak

Szept kamienia

Za jakiś czas wszyscy będziemy wspominali tych naszych bliskich, którzy przeminęli.

Będziemy odwiedzali miejsca ich spoczynku, mijając stare kwatery tych, co dziś śpią.

Zwróćmy uwagę na wyraz rzeźb, w których kiedyś artyści starali się przekazać wyjątkową zadumę świata niewidzialnego.

Mistycy, Poeci, Mędrcy, debatowali przez stulecia o wyglądzie aniołów. Dla artystów, bez wątpienia, anioły były i są widzialne a sposoby ich przedstawienia przemieniały się, tak jak sama sztuka.

Zmieniały się jak pokolenia w ciągu mijających stuleci.
Dziś możemy spotkać obrazy uskrzydlonych istot wykutych w nagrobnych kamieniach, naruszonych upływem czasu, co dodaje im tego niepowtarzalnego i unikalnego wyrazu wobec wspomnień tych, co odeszli...

Przyjrzymy się uważnie temu, co kamienne a jednak tak ważne bo wiele mówiące Tobie przechodniu w swej ciszy.

Bo tylko w ciszy można usłyszeć szept kamienia...

 

M.J.B. - Mistykus

Pokój w ciszy

Pokój tobie w ciszy.

Nad chwasty i bluszcze,
Żelazo uległe, zimne i spróchniałe,
rdzawe, ranne i dumne,
chropowaty strażnik kwatery stuletniej.

Świadczysz ciałem żelaznym,
wytartą barwą, świadectwem ziemi.
Każdą porą inaczej, wczoraj deszczem,
dziś listowiem, jutro przysiadłym ptakiem.

Żelazo uległe sławie w powietrzu,
wilgoci czasów minionych,
powoli tlenią się prochy materii,
sypiącym sądem rdzawym,

Tobie w ciszy.
Tobie zacienieniu ulgi spoczynku,
wieczny pokój tobie żołnierzu,

Człowieku i Przechodniu w cieniu życia..

...
Marek Jakub Bliźniak    

 

IMG_0643asdcmentarz.jpg

IMG_0645asdcmentarz.jpg

IMG_0582asdcmentarz.jpg

IMG_0576asdcmentarz.jpg

IMG_0575asdcmentarz.jpg

IMG_0571asdcmentarz.jpg