Marek Jakub Bliźniak

Tak a nie inaczej.

To nie tak a inaczej..

 

Wyrażeniem rzeźbiarza jest kształt widoku,

możliwym w odbiorze nawet w mroku,

skrytej, plastycznej dziedzinie dotyku.

 

Malarz wizje nakłada pejzażu falami,

muśnięć pędzla, nurza w barwnej farbie zmysłów,

rzeczy malowanych slajdem osnowy myśli.

 

Muzyk wibracje powietrza definiuje,

z rytmem rydwanu kompozycji.

Cząsteczek, którymi oddychamy.

 

Poeta, rytu znakami uderza w dzwon, kamienia boleści,

Takim szlifowaniem zadaje przemiany klejnotu słowa,

W którym diamenty metafor pękają w sercu wnętrza..

 

Zatem ofiara z uczuć nigdy nie uraża,

nawet spisana w stygnącym, zielonym języku, łacinie,

dogląda i wypatruje to, co zachwyca przeobraża.

 

A wszyscy oni, ci, co minęli, ci, co trwają, ci, co nadejdą,

ludzie delikatni, w tym świecie wyspą a jednak wulkanem doznań,

budząc pomruku gorąca, zostawiają je nam w lepszym przesłaniu.

 

Artyzm i Sztuka to nadzieja, która wnika w czystą wiarę,

jednolitym stanem szlachetnych myśli,

w tym jest prawda o istnieniu, odmienności każdego człowieka.

 

Ceń sobie majętność odwagi, aby żyć w marzeniach,

ujarzmiając ułomność przez wysiłek i walkę,

wyceń mądrość w słońcu, bo wtedy cień ucieka..

 

                                      Marek Jakub Bliźniak

 IMG_5355asd.jpg

( - wyceń mądrość w słońcu,

                                  bo wtedy cień ucieka! - )

 

20-09-2008 rok